Andmekaitsetingimused

Kes me oleme

Me loome sisu looduslike toitude ja tarvikute kohta ning ühtlasi müüme looduse ja looma seisukohast parimaid tooteid. Meie veebisaidi aadress on https://loodusloom.ee.

Milliseid isikuandmeid me kogume ja miks

Kommentaarid

Kui külastajad jätavad saidile kommentaare, salvestame kommentaarivormi andmed ning ka külastaja IP-aadressi ja veebilehitseja tunnuse, et paremini tuvastada rämpsu.

Sinu e-postiaadressi põhjal loodud anonüümne tekstijada (räsi), mida võidakse edastada Gravatari teenusele, et kontrollida selle kasutamist. Gravatari andmekaitsetingimused leiad siit: https://automattic.com/privacy/. Peale kommentaari heakskiitmist on sinu profiilipilt kommentaari juures avalikult nähtav.

Meedia

Kui laadid veebilehele üles pilte, väldi asukohainfo (EXIF GPS) salvestamist piltidesse. Veebilehe külastajad võivad pildid alla laadida ja saada nii kätte kogu neis sisalduva asukohainfo.

Küpsised

Kui lisad saidile kommentaari, võid valida enda nime, e-postiaadressi ja veebilehe info salvestamise küpsistena. Need on mõeldud mugavusvalikuna, kunas pääsed järgmise kommentaari juures selle info uuesti sisestamisest. Need küpsised säilivad ühe aasta.

Kui külastad meie veebilehte, kasutame ajutisi küpsiseid, et tuvastada kas Teie veebilehitseja aktsepteerib küpsiseid. Need küpsised ei sisalda Teie personaalset infot ja kustutatakse kui sulgete oma veebilehitseja.

Kui logid sisse, kasutame mitut küpsist sisselogimisinfo ja ekraanivalikute salvestamiseks. Sisselogimisküpsised säilivad kaks päeva, ekraanivalikute omad ühe aasta. Kui valid “Mäleta mind”, jäetakse sisselogimine meelde kaheks nädalaks. Kontolt välja logides sisselogimisküpsised eemaldatakse.

Artikli muutmisel või avaldamisel salvestatakse sinu veebilehitsejasse uus küpsis. See ei sisalda isikuandmeid ning näitab vaid muudetud postituse identifikaatorit. See aegub 1 päeva pärast.

Lisatud sisu muudelt veebisaitidelt

Selle veebisaidi artiklites võib olla lisatud sisu muudest allikatest (videod, pildid, artiklid jne). Need käituvad samamoodi nagu nende algse päritolulehe külastamisel.

See veebileht võib koguda sinu kohta infot, kasutada küpsiseid, lisada kolmanda osapoole jälgimismehhanisme ja neid sinu tegevuse jälgimiseks kasutada, kui oled sinna kasutajakonto loonud ja sisse loginud.

Analüütika

Kellega me andmeid jagame

Kui kaua me andmeid säilitame

Kommentaare ja nende metaandmeid säilitatakse tähtajatult, et võimaldada järgnevate kommentaaride automaatset tuvastamist ja heakskiitu ilma neid modereerimisele saatmata.

Veebisaidil registreerunud kasutajate kohta säilitame infot, mida nad enda kasutajaprofiili sisestavad. Kõik kasutajad saavad enda infot igal ajal näha, muuta ja kustuda (erandiks on kasutajanimi, mida ei saa muuta). Seda infot saavad näha ja muuta ka veebisaidi haldurid.

Millised on õigused enda andmetele

Kui sul on sellel veebisaidil kasutajakonto või oled kirjutanud kommentaare, võid taotleda faili meie poolt enda kohta käivate isikuandmetega, sh enda poolt sisestatud info. Võid ka taotleda kõigi enda kohta käivate andmete kustutamist. See ei puuduta andmeid, mida oleme kohustatud säilitama halduse, seaduste või turvalisuse vajadustest lähtuvalt.

Kuhu me andmeid saadame

Külastajate kommentaare saab kontrollida automaatse rämpsufiltri abil. Me ei jaga Teie andmeid kolmandate osapooltega ega müü andmeid.

Kontaktandmed

Küsimuste korral võtke ühendust meiliaadressil: info@loodusloom.ee.

Täiendav info

Kuidas me kaitseme teie andmeid

Meie ja meie koostööpartnerid oleme võtnud kasutusele mitmeid organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid. Me tegeleme aktiivselt sellega, et tagada ELi isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete järgimine. Meil on mitmed IT-süsteemid ja funktsioonid, mis aitavad kaitsta teie isikuandmeid ebaseadusliku ja volitamata töötlemise eest. Lisaks on meil ettevõttesisesed toimingud, millega tagatakse, et teie isikuandmetele ei pääse juurde need, kellel selleks vajadust pole.

Milliseid protseduure kasutame andmelekete korral

Isikuandmetega seotud rikkumine toimub siis, kui isikuandmed, mille suhtes olete vastutav, avalikustatakse juhuslikult või ebaseaduslikult selleks volitamata saajale või kui andmed ei ole ajutiselt kättesaadavad või neid on muudetud.

Kui on toimunud isikuandmetega seotud rikkumine ja rikkumise tulemusena tekib oht üksikisiku õigustele ja vabadustele, teavitame sellest andmekaitseasutusele esimesel võimalusel kuid mitte hiljem kui 72 tunni jooksul pärast rikkumisest teada saamist.

Sõltuvalt sellest, kas isikuandmetega seotud rikkumise tulemusena tekib suur oht neile, keda see mõjutab, teavitame kohe klienti keda see puudutab.

Millistelt kolmandatelt osapooltelt me andmeid kogume

Me ei kogu ega jaga isikustatud infot kolmandate osapooltega.

loodusloom koeratoit ja kassitoit
RSS
Follow by Email
Instagram